Stosowana w reumatycznych i pourazowych chorobach narządów ruchu.