1. Globalna terapia w warunkach dysbalansu stymulująca układ posturalny i sensomotorykę z użyciem urządzenia spacecurl

2. Magnetoterapia
wykorzystanie: działania pola magnetycznego o niskiej częstotliwości w celu poprawy krążenia obwodowego, przyspieszenia zrostu kostnego oraz gojenia ran

3. Krioterapia
miejscowe oddziaływanie niskiej temperatury w postaci par o działaniu przeciwbólowym, przeciwobrzękowym i przeciwzapalnym

4. Laseroterapia
(w tym laserem o wysokiej częstotliwości) zastosowanie wiązki światła o działaniu przeciwbólowym, przeciwobrzękowym i biostymulującym

5. IR (terapia promieniowaniem podczerwonym)
mająca zastosowanie w leczeniu stanów zapalnych oraz nerwobólach

6. Terapia falą uderzeniową
akustyczna fala poprawiająca proces regeneracji ścięgien i tkanek miękkich zwiększając ruchomość stawową

7. Kinezyterapia
W tym terapie: ćwiczenia bierne, czynne, na przyrządach, grupowe, indywidualne. 

8. Kinesiotaping
oklejanie fragmentów ciała specjalnymi taśmami w celu wspomagania leczenia

9. Terapia ręki
działanie lecznicze przy użyciu skomputeryzowanych systemów poprawiające funkcjonalność kończyny górnej

10. Terapia Master
zestaw ćwiczeń z wykorzystaniem systemów pasów i podwieszek

11. Masaże
leczniczy, wibracyjny, uciskowy, wirowy oraz suchy wodny

12. Terapia manualna
badanie i leczenie zaburzeń funkcjonalnych układu ruchu